Kelly Online: 公院病人唔体谅更写投诉书 护士慨叹:心好累

流感高峰期公院逼爆病人,可惜仍有人对医护人员指骂。资料图片

本港正值冬季流感高峰期,公立医院每日逼爆病人,几乎全部公院内科病房已告饱和。有公立医院男护士在网上慨叹「心好累」,表示随着病人愈来愈多,医护人员工作负担亦愈重,而有病人不仅没有体谅,还大发脾气,甚至写投诉书。据Facebook专页「小毒男护士」贴文,日前他处理3宗出院个案时均受到病人指骂,当中一宗个案的事主还寄投诉书。一名男病人的妻子正值巡房时间接丈夫出院,加上医院太忙,故未準备好出院文件。病人妻子一面鄙视,还一直指骂医生护士称「点解唔由话出院嗰刻开始就準备好所有文件,害佢要等咁耐」贴文还表示,事后更收到该个案的投诉书:「完全不明白为何要等那么久!为何不一早準备好出院文件!难道要等到最后一刻才做吗?浪费时间!」负责同事固然身心俱疲,其他同事也一样非常灰心,还称所有医护人员已尽心尽力帮病人,并不奢求他们会感谢,但结果反被指骂,只好慨叹一句「心好累」。小毒男护士贴文全文如下:《心累了》一年一度嘅流感高峰期又到随住病人数目越来越多医护人员嘅工作负担亦越来越重可悲嘅係同一时间病人对医护人员嘅怨念都越来越深今日单係处理三个出院CASE已经消磨咗好多意志——————————————————-Case1,
一个有精神病史嘅婆婆因为出院时发现佢手上嘅药唔够食到下一次覆诊所以需要医生再帮佢重新出药纸,
确保婆婆出院后有药食但医生人手实在太不足,
要跟巡房,book紧急scan,大量收症病人,
海量锁碎事等等所以看似简单嘅出药纸都已经用咗唔少时间出完药纸又要等NEATS送婆婆返屋企等到有车,
又到porter 人手唔够中途婆婆已经不断指住护士闹,
想打人,想逃走几经多次劝告先肯乖乖地等到一切準备就绪Case2,
一个做完手术后出院嘅女士出院文件已经準备好,
只欠帮病人拎药但药房多人到好似街市咁,
几十至一百人等拎药即使帮病人chop咗紧急印都要等接近一个钟女士家属就对住护士出气「入院已经等10个钟,
依家出院又要等咁耐, X!」同佢解释:「无办法呀出院病人多, 药房都要时间準备,
防止出错」「开多几个柜台啰!」呢句真係是日金句,
我好想同佢讲就算开多一万个柜台,
都唔会变到一万个药剂师出黎结果就一直比说话我哋听直到出院Case3,
一个有个西口西脸老婆嘅男病人同样都係因为医生太忙嘅原因加上撞正巡房时间,所以未準备好出院文件病人老婆就一直闹医生护士点解唔由话出院嗰刻开始就準备好所有文件,害佢要等咁耐仲要边讲边反白眼,
一脸鄙视咁第一全医院唔係得你一个出院第二医生係需要做咗紧急野先唔通另一个病人呕紧血仲要帮你做咗出院文件先?当然我明白佢地未必清楚医院嘅运作,
而且等咁耐的确好燥底所以我见到医生有一刻空闲,已经狗冲去叫佢帮手处理咗先——————————————————-搞完呢3个case负责嘅同事已经身心俱疲嗯然后我哋收到case3嘅投诉书:「完全不明白为何要等那么久!为何不一早準备好出院文件!难道要等到最后一刻才做吗?浪费时间!」所有同事睇到都无出声其实我相信大家都同我一样好嬲好灰心唔单止医生护士,
其他如上述嘅NEATS,porter,药剂师以及其他专职人士其实都好尽心尽力帮病人已经唔奢求佢哋会多谢我哋但结果反而得到佢哋嘅指骂,
仲要无得话返佢哋 (话佢哋又话你无医德无爱心)嗰一刻真係觉得心好累😔

有医护人员在网上大吐苦水。小毒男护士facebook

有医护人员在网上大吐苦水。小毒男护士facebook

此个案事主不但责骂,事后还写投诉书。小毒男护士facebook

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*
Website